Обслуговуючі компанії НПФ Фонд пенсійних заощаджень

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» у недержавного пенсійного фонду є три обслуговуючі компанії недержавного пенсійного фонду.

Обслуговуючі компанії НПФ – це три компанії згідно Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», які здійснюють адміністрування недержавного пенсійного фонду, управління активами недержавного фонду та зберігання активів недержавного фонду (банк-зберігач).

У НТ "ВНПФ "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" такі обслуговуючі компанії:

Адміністратор фонду

ТОВ “Адміністратор пенсійного фонду “Центр персоніфікованого обліку”

Сайт компанії

Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів серія АБ № 115988; видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 14.08.2008 р.; діє з 07.02.2008 р., безстрокова.

Код ЄДРПОУ: 33193408

Про компанію

Компанію засновано у 2004 році і основною діяльністю є адміністрування пенсійних фондів. З цього часу вона займає перше місце в Україні з надання цих послуг. На сьогоднішній день адмініструє 17 фондів, де відкрито понад 430 пенсійних рахунків.

Компанія зосереджує увагу на якості обслуговуванні НПФ та забезпечує:

  • взаємодію з компанією з управління активами; банком-зберігачем; роботу Ради фонду;
  • інформаційне супроводження;
  • ведення бухгалтерського та персоніфікованого обліку фонду та ін.

Також на сайті в особистому кабінеті НПФ учасники фонду можуть переглянути стан особистого рахунку недержавної пенсії.

 

Відповідно до закону (стаття 20⅟ п.4 Закону про НПЗ) обов’язки:

Адміністратор пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня зобов’язаний кожного робочого дня обчислювати чисту вартість пенсійних активів, у тому числі чисту вартість пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, чисту вартість одиниці пенсійних активів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Компанія з управління активами фонду

ТОВ “КУА “ОТП Капітал”

Сайт компанії

Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) АД №075876 від 28.09.2012 р., строк дії ліцензії: з 29.09.2012 р. – необмежений. Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів №1148, видане ДКЦПФР 26.10.2007 р.

Код ЄДРПОУ: 35290039

Про компанію

Компанія з управління активами OTP Capital була заснована 2007 року угорською компанією з управління активами OTP Fund Management та українським банком OTP Bank.

У 2021 році зафіксовано 5,3 млрд гривень під управлінням, 60 000 клієнтів і 100 відділів обслуговування по Україні.

Компанія має 4 вектори діяльності: управляє активами пайових інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, венчурних фондів та активами страхових компаній. Надає послуги як корпоративним клієнтам, так і приватним особам.

Відповідно до закону (стаття 20⅟ п.4 Закону про НПЗ) обов’язки:

Компанія з управління активами пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня зобов’язана подавати кожного робочого дня адміністратору такого пенсійного фонду інформацію про вартість пенсійних активів фонду, які перебувають в їх управлінні, у розрізі пенсійних активів системи недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування за формою та у порядку, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. (стаття 20⅟ п.4 Закону про НПЗ)

Зберігач фонду

АТ “Піреус банк МКБ”

Сайт компанії

Договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем № ДО/15-21 від 17.06.2015 р.

Ліцензія на провадження депозитарної діяльності та зберігання пенсійних активів серія АЕ №263335 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 12.10.2013 р., строк дії необмежений.

Код ЄДРПОУ: 20034231

Про компанію

Піруес Банк в Україні є частиною міжнародної банківської Групи Піреус Банку. В Україні Група Піреус Банку почала свою діяльність у вересні 2007 року після придбання Міжнародного Комерційного Банку (МКБ).

Група Піреус Банку пропонує повний спектр фінансових послуг і сервісів 5,5 млн. клієнтам у Греції. На разі виступає банком-зберігачем ФПЗ.

Загальні активи Групи Піреус Банку складають 71,6 млрд. євро, кредитний портфель становить 39,6 млрд євро, а обсяг депозитів клієнтів досяг 49,6 млрд євро (станом на кінець грудня 2020 р.).

У 2020-Піреус Банк посів перше місце у рейтингу надійності невеликих і середніх банків з активами менше 15 млрд. грн за версією журналу “ГРОШІ” (№13-14 (412-413)

У 2020 -Піреус банк увійшов в ТОП-15 рейтингу фінансового здоров’я банків України, проведеного Міжнародним центром перспективних досліджень.

Відповідно до закону (стаття 20⅟ п.4 Закону про НПЗ) обов’язки:

Зберігач пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня перевіряє правильність обчислення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування, чистої вартості одиниці пенсійних активів, здійсненого адміністратором пенсійного фонду – суб’єкта другого рівня та особами, які здійснюють управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування. (стаття 20⅟ п.4 Закону про НПЗ)

Зв’язатись з обслуговуючими компаніями можна перейшовши на сайт компаній або у розділі «Контакти»

ХОЧУ ЗАБЕЗПЕЧИТИ СОБІ КРУТУ ПЕНСІЮ!